تحویل در سراسر روسیه و به سایر کشورها

Дизельные двигатели Д-242, Д-243, Д-245, Д-246, Д-260, дизель-генераторы и пр. ММЗ

برای بیش از 10 سال گروه شرکت های "تکنولوژی های جدید" (New Technologies) двигатели д-242, д-243, д-245, д-246, д-260 и их модификации, дизель-генераторы, радиаторы, компрессорные станции را تحویل میدهد. تجربه انباشته شده و استفاده از قطعات تولید کنندگان پیشرو دلیل اصلی انتخاب ما توسط مصرف کنندگان است
کاتالوگ محصولات Минский моторный завод

درباره شرکت МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД

اطلاعات حقوقی
МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД – крупнейшее предприятие Беларуси, а также ведущий производитель современных дизельных двигателей среди стран СНГ и занимает первое место по количеству выпускаемых тракторных и комбайновых двигателей.
 • ПРОИЗВОДСТВО

  Для выполнения основных видов деятельности имеются все виды действующих производств: цветное литье, прессовое, сварочное, механообрабатывающее, окрасочное, термическое, инструментальное, сборочное и др.
 • ГАРАНТИЯ

  Гарантийный срок эксплуатации двигателей ММЗ составляет 12 месяцев, но не более 50 тыс. км пробега ТС. Гарантийный срок эксплуатации исчисляется со дня ввода дизеля в эксплуатацию, но не позднее шести месяцев со дня его приобретения.
 • ЗАДАЧИ

  Расширение диапазона выпускаемых дизельных двигателей с увеличением мощностного ряда. Выпуск экологичной, экономичной, безопасной и надежной продукции. Повышение технического уровня, конкурентоспособности выпускаемой продукции.

کاتالوگ محصولات МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД

Двигатели Д-242, Д-243, Д-245, Д-246, Д-260 и их модификации, дизель-генераторы, радиаторы, компрессорные станции
 • Двигатели Д-242 МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД
  Двигатели Д-242
  426, 1291 и др.
 • Двигатели Д-243 МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД
  Двигатели Д-243
  94, 202, 1053, 20, 863 и др.
 • двигатели Д-244, Д-245С, Д-248С МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД
  двигатели Д-244, Д-245С, Д-248С
  Д244С, Д244-792 и др.
 • Двигатели Д-245 МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД
  Двигатели Д-245
  16С-993Р, 2S2-1922 и др.
 • Двигатели Д-245.12С МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД
  Двигатели Д-245.12С
  1334, 2950, 2953, 230М, 231М и др.
 • Двигатели Д-245.7Е, Д-245.30Е2 МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД
  Двигатели Д-245.7Е, Д-245.30Е2
  398, 1807, 842В, 1049, 1062 и др.
 • Двигатели Д-245.7, Д-245.9, Д245.9Е3 МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД
  Двигатели Д-245.7, Д-245.9, Д245.9Е3
  361, 336, 402Х, 402М и др.
 • Двигатели Д-245.9Е2 МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД
  Двигатели Д-245.9Е2
  259, 397, 396, 1573, 257 и др.
 • Двигатели Д-245.2S2, Д-245.5S2 МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД
  Двигатели Д-245.2S2, Д-245.5S2
  Д245.2S2 1956Э и др.
 • Двигатели Д-246 МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД
  Двигатели Д-246
  83, 88М и др.
 • Двигатели Д249 МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД
  Двигатели Д249
  Д249 Е4, Д249 Е5 и др.
 • Двигатели Д-260 МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД
  Двигатели Д-260
  536, 658, 729, 57, 530 и др.
 • Двигатели Д262, Д263, Д266 МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД
  Двигатели Д262, Д263, Д266
  Д 263.1 Е3 и др.
 • Двигатели Д280S, Д286 МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД
  Двигатели Д280S, Д286
  Д286.1, Д286.2 и др.
 • Двигатели MMZ-3LD, 3LDT, 3LDG МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД
  Двигатели MMZ-3LD, 3LDT, 3LDG
  MMZ-3LD-20, MMZ-3LDT-00 и др.
 • Дизель-генераторы МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД
  Дизель-генераторы
  с АВР, без АВР, открытый и др.
 • Компрессорные станции МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД
  Компрессорные станции
  ПВ10-1.0, ПВ 3.5-0.7 и др.
 • Специальная техника МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД
  Специальная техника
  ЦПП-0.9, МАБС-630307 и др.
 • Радиаторы МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД
  Радиаторы
  100А-1301100 и др.

انتخاب محصولات МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД

راحت ترین راه را برای ثبت سفارشنامه یا دریافت اطلاعات در مورد مشخصات، قیمت و زمان تحویل کالا انتخاب کنید.
 1. لیست قیمت

  قیمت های ما را بررسی کنید با دریافت لیست قیمت یا پیشنهاد تجاری رسمی برای محصولات МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД.

 2. مشاوره

  با کارشناسان ما تماس بگیرید برای دریافت مناسب ترین گزینه ها از نظر مشخصات فنی و بودجه МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД

 3. انتخاب آنالوگ

  علامت گذاری رقبای خود را به ما اطلاع دهید و ما بهترین پیشنهاد را از نظر پارامترها و محدوده قیمت به شما ارائه خواهیم داد МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД

 4. سفارشنامه و تحویل

  برای ما درخواست ارسال کنید برای دریافت فاکتور و قرارداد فروش برای اشخاص حقوقی و حقیقی کالا name:

استند اطلاعات МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД

درباره محصولات این شرکت معلومات بیشتر به دست آورید Минский моторный завод.

گروه شرکت های "تکنولوژی های جدید" (New Technologies)

برای فروش و پشتیبانی لطفاً به شهر تماس بگیرید
همین الان یک سوال بپرس: