Giao hàng ở Nga và các nước khác

Дизельные двигатели Д-242, Д-243, Д-245, Д-246, Д-260, дизель-генераторы и пр. ММЗ

Đã hơn 10 năm TẬP ĐOÀN CÁC CÔNG NGHỆ MỚI (NOVYE TEKHNOLOGII) cung cấp двигатели д-242, д-243, д-245, д-246, д-260 и их модификации, дизель-генераторы, радиаторы, компрессорные станции. Kinh nghiệm tích lũy được và việc sử dụng linh kiện từ các nhà sản xuất hàng đầu là lý do chính khiến người tiêu dùng lựa chọn chúng tôi
Danh mục sản phẩm Минский моторный завод

Về công ty МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД

Thông tin pháp lý
МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД – крупнейшее предприятие Беларуси, а также ведущий производитель современных дизельных двигателей среди стран СНГ и занимает первое место по количеству выпускаемых тракторных и комбайновых двигателей.
 • ПРОИЗВОДСТВО

  Для выполнения основных видов деятельности имеются все виды действующих производств: цветное литье, прессовое, сварочное, механообрабатывающее, окрасочное, термическое, инструментальное, сборочное и др.
 • ГАРАНТИЯ

  Гарантийный срок эксплуатации двигателей ММЗ составляет 12 месяцев, но не более 50 тыс. км пробега ТС. Гарантийный срок эксплуатации исчисляется со дня ввода дизеля в эксплуатацию, но не позднее шести месяцев со дня его приобретения.
 • ЗАДАЧИ

  Расширение диапазона выпускаемых дизельных двигателей с увеличением мощностного ряда. Выпуск экологичной, экономичной, безопасной и надежной продукции. Повышение технического уровня, конкурентоспособности выпускаемой продукции.

Catalog sản phẩm МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД

Двигатели Д-242, Д-243, Д-245, Д-246, Д-260 и их модификации, дизель-генераторы, радиаторы, компрессорные станции
 • Двигатели Д-242 МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД
  Двигатели Д-242
  426, 1291 и др.
 • Двигатели Д-243 МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД
  Двигатели Д-243
  94, 202, 1053, 20, 863 и др.
 • двигатели Д-244, Д-245С, Д-248С МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД
  двигатели Д-244, Д-245С, Д-248С
  Д244С, Д244-792 и др.
 • Двигатели Д-245 МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД
  Двигатели Д-245
  16С-993Р, 2S2-1922 и др.
 • Двигатели Д-245.12С МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД
  Двигатели Д-245.12С
  1334, 2950, 2953, 230М, 231М и др.
 • Двигатели Д-245.7Е, Д-245.30Е2 МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД
  Двигатели Д-245.7Е, Д-245.30Е2
  398, 1807, 842В, 1049, 1062 и др.
 • Двигатели Д-245.7, Д-245.9, Д245.9Е3 МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД
  Двигатели Д-245.7, Д-245.9, Д245.9Е3
  361, 336, 402Х, 402М и др.
 • Двигатели Д-245.9Е2 МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД
  Двигатели Д-245.9Е2
  259, 397, 396, 1573, 257 и др.
 • Двигатели Д-245.2S2, Д-245.5S2 МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД
  Двигатели Д-245.2S2, Д-245.5S2
  Д245.2S2 1956Э и др.
 • Двигатели Д-246 МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД
  Двигатели Д-246
  83, 88М и др.
 • Двигатели Д249 МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД
  Двигатели Д249
  Д249 Е4, Д249 Е5 и др.
 • Двигатели Д-260 МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД
  Двигатели Д-260
  536, 658, 729, 57, 530 и др.
 • Двигатели Д262, Д263, Д266 МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД
  Двигатели Д262, Д263, Д266
  Д 263.1 Е3 и др.
 • Двигатели Д280S, Д286 МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД
  Двигатели Д280S, Д286
  Д286.1, Д286.2 и др.
 • Двигатели MMZ-3LD, 3LDT, 3LDG МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД
  Двигатели MMZ-3LD, 3LDT, 3LDG
  MMZ-3LD-20, MMZ-3LDT-00 и др.
 • Дизель-генераторы МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД
  Дизель-генераторы
  с АВР, без АВР, открытый и др.
 • Компрессорные станции МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД
  Компрессорные станции
  ПВ10-1.0, ПВ 3.5-0.7 и др.
 • Специальная техника МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД
  Специальная техника
  ЦПП-0.9, МАБС-630307 и др.
 • Радиаторы МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД
  Радиаторы
  100А-1301100 и др.

Bộ tuyển chọn sản phẩm МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД

Bạn hãy lựa chọn phương thức đặt hàng hoặc nhận thông tin về đặc điểm, giá cả và thời gian giao hàng thuận tiện nhất.
 1. Bảng giá

  Hãy xem thông tin mức giá của chúng tôi, bằng cách nhận bảng giá hoặc đề xuất thương mại chính thức cho sản phẩm МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД.

 2. Tư vấn

  Liên hệ với các chuyên gia của chúng tôi để nhận được những phương án phù hợp nhất theo đặc điểm kỹ thuật và ngân sách МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД

 3. Bộ tuyển chọn sản phẩm tương tự

  Hãy cho chúng tôi biết nhãn hiệu của đối thủ cạnh tranh và chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn đề xuất hấp dẫn theo các tham số và phạm vi giá МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД

 4. Đơn hàng và giao hàng

  Hãy gửi cho chúng tôi đơn đặt hàng để nhận hóa đơn, hợp đồng mua bán cho pháp nhân, cá nhân đối với hàng hóa МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД

Bảng thông tin МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД

Tìm hiểu thêm về sản phẩm của công ty Минский моторный завод.

TẬP ĐOÀN CÁC CÔNG NGHỆ MỚI (NOVYE TEKHNOLOGII)

Các câu hỏi về bán hàng và hỗ trợ hãy liên hệ thành phố
Bạn hãy đặt câu hỏi ngay bây giờ: